Utbildning och workshop

Med utgångspunkt i er organisation erbjuder Mind for Life anpassade utbildningar och workshops för att arbeta med stress och psykosocial arbetsmiljö.

Exempel på workshops och utbildningar

För chefer För medarbetare

Vad är stress – hur upptäcker jag stressignaler 

Organisatoriska förutssättningar och nära ledarskap

Verktyg för att arbeta förebyggande med stress

Friskfaktorer – stresshantering

Lär dig tyda dina stressignaler

Hur ser jag om en kollega är stressad

Friskfaktorer - stresshantering

 

 

Mindfulness på arbetsplatsen för ledningsgrupper och medarbetare.

Genom att öva mindfulness blir du mer medveten om dina känslor, tankar och kropp och hur det påverka dig i din vardag. Ditt välmående och självkänsla ökar och du blir mer fokuserad i allt du gör. Jag erbjuder både längre och kortare kurser och kan enkelt anpassa utbildningen efter er verksamhet.  Kontakta mig gärna för mer information!

 

” Lär dig lyssna på kroppen när den viskar, så slipper den skrika”