Coachning

Vill du få mer balans och mindre stress i livet?

Genom coachning och rådgivning kan individen får kunskap och verktyg för att hantera sin stress och lära sig effektiva återhämtningstekniker.

Mind for Life erbjuder stresscoachning både för individ och grupp, genom Mindfulness får du effektiva verktyg för att lära dig bli medveten om din stress och öka din förmåga att känna din kropps signaler.

Vad innebär coachning?
Inom coachning arbetar vi här, nu och framåt. I Coachningen är det du som klient tar ett aktivt ansvar för ditt liv och din hälsa.
Coachning innebär att arbeta mer lösnings-och målinriktat än probleminriktat.

Individuell hållbarhetscoachning
Vi erbjuder coachning för att ge medarbetare kunskap om vad stress är och förmåga att hantera stress och främja hållbarhet.
Syftet är att ge medarbetare kunskap och förmåga att hantera upplevd stress och främja hälsa och välmående samt uppnå en bättre balans i arbetslivet och livet.

Hållbarhetscoachningen består av 5 tillfällen:

  • Tillfälle 1 Kartläggning och förståelse
  • Tillfälle 2 Vad är viktigt i ditt liv
  • Tillfälle 3 Effektiv stresshantering
  • Tillfälle 4 Vidmakthållande
  • Tillfälle 5 Uppföljning (efter cirka 1 månad)

Stresshantering i grupp

Stresshantering i grupp passar medarbetare som vill få hjälp och effektiva verktyg för att hantera stress. Syftet är att  minska stress och motverka utmattning hos medarbetarna och på så sätt förebygga stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivning.
Samt att uppnå en bättre organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. 

Vetenskapliga studier har visat att de som deltar i stresshantering i grupp upplever en bättre hälsa, lägre grad av utmattning och känner sig mer delaktiga i arbetet.

Stresshantering i grupp består av totalt 8 tillfällen á 1,5 timmer per gång.
Antal deltagare per grupp 6-12 deltagare.

 

För mig som coach är det viktigt att arbeta utforskande och målinriktat med fakta och forskning som utgångspunkt. Som person är jag nyfiken, omtänksam och fokuserad.

   Annika  har på ett otroligt professionellt och ledsagande sätt hjälpt mig att se livet och vägvalen lite tydligare. Och inte bara fått mig att förstå vad som är viktigt för mig i livet och vad jag vill göra, utan också fått mig att tänka till kring allt det som jag inte vill ha i mitt liv och som jag inte längre vill lägga tid på. Det har varit berikande oå alla sätt och jag har fått med mig verktyg för att fortsätta min upptäcksresa. Och allt i kombination med en röd tråd av holistiskt hälsotänk. Har fått nya tankar, insikter och framtidsvisioner att jobba för. Tack! - Helene Jaktling

Välkommen att kontakta mig för ett första samtal! Kontaktuppgifter lite längre ner eller besök kontaktsidan.