Våra tjänster

 


Föreläsning

Föreläsningar om hållbart arbets-liv

Rådgivning

Behöver ni stöd och rådgivning kring stressprevention eller hälsostrategi?

Nulägesanalys

Vill ni få svar på hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut och hur medarbetarna upplever stress och arbetsbelastning på företaget?

Coachning

Har ni rätt verktyg för att arbeta förebyggande med stress?

Utbildning

Med utgångspunkt från era behov, erbjuder vi relevanta utbildningar inom stressprevention