FÖR ETT HÅLLBART ARBETS-LIV

 

Mind for Life erbjuder effektiva verktyg för att förebygga stress och främja hälsa för en organisation med hållbara medarbetare

 

Föreläsning

Föreläsningar om hållbart arbets-liv

Utbildning

Med utgångspunkt från era behov, erbjuder vi relevanta utbildningar inom stressprevention

Coachning

Har ni rätt verktyg för att arbeta förebyggande med stress?

Nulägesanalys

Vill ni få svar på hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut och hur medarbetarna upplever stress och arbetsbelastning på företaget?

Rådgivning

Behöver ni stöd och rådgivning kring stressprevention eller hälsostrategi?

 

Det lönar sig att förebygga stress!

 

Genom att arbeta preventivt med stress i organisationen kan ni uppnå:

 

 

- Vilket i sin tur leder till högre effektivitet och produktivitet samt ett högre resultat för företaget.

 

Kontakta oss för att få veta mer

 

Om Mind for Life

Mind for Life erbjuder tjänster inom stressprevention, som hjälper organisationer och individer att förebygga stress och främja hälsa, samt bidrar till hållbara medarbetare.

Om Annika Thimberg

Mind for Life drivs av Annika Thimberg som efter mer än 20 år som global marknadsförare, senast som global marknadschef på Mölnlycke Health Care AB, utbildade sig till folkhälsovetare och stresscoach. Hon har erfarenhet från både tillväxtföretag och stora globala företag.
 

Med vidareutbildning inom folkhälsovetenskap, hälsopsykologi, friskvård, stressfysiologi, psykosocial arbetsmiljö, mindfulness och coachning - har hon en bred kompetens och kunskap för att stötta individer och organisationer att uppnå ett hållbart arbets-liv.

Annika är en inspirerande föreläsare och coach som på ett tydligt och konkret sätt ger er verktyg för att preventivt hantera stress för individen och i organisationen.