OM MIND for LIFE - FÖR ETT HÅLLBART ARBETS-LIV

Mind for Life erbjuder effektiva verktyg för att förebygga stress och främja hälsa för att få en organisation med hållbara medarbetare –
för ett hållbart arbets-liv.


  

Hur mår dina medarbetare - egentligen?

Stress och psykisk ohälsa är de nya folksjukdomarna i Sverige. Och idag är stress och psykosocial arbetsmiljö viktiga frågor för alla företag att arbeta med.
Så stor andel som 44 procent av alla sjukskrivningar idag, är en psykiatrisk diagnos där majoriteten utgörs av reaktioner på svår stress, som exempelvis utmattningssyndrom.

Men, hur stor sjuknärvaro är det på din arbetsplats?
Individer som mår dåligt på grund av stress eller psykisk ohälsa blir inte alltid sjukskrivna.
Stressade medarbetare blir mindre kreativa och produktiva, något som i slutändan drabbar företaget i form av minskad produktivitet och lönsamhet.

Stressprevention är en investering, som gör att medarbetarna mår bättre och orkar att prestera bättre på arbetet.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter (AFS 2015:4), syftar till att skärpa bestämmelserna kring den sociala och organisatoriska miljön på arbetsplatsen.
Föreskrifterna ska även reglera förebyggande åtgärder och hanteringen av den befintliga arbetsbelastningen, i syfte att motverka ohälsa.

Vem på ert företag har kunskap om vad som orsakar stress hos individer och hur man kan arbeta förebyggande på arbetsplatsen?
 

 

 

Mind for Life kan hjälpa er att minska stress och få friskare medarbetare som presterar bättre på arbetet.

Företagets viktigaste kapital sitter mellan öronen på medarbetarna. Det kapitalet måste vårdas för att inte förstöras. En stressad hjärna kan inte samarbeta, vara kreativ och hitta nya lösningar. Dessutom har alla hjärnor fötter som kan traska iväg till konkurrenterna.” - Professor emeritus Lennart Levi  -  

 

Om AnnikaThimberg


 

Mer än 20 års erfarenhet som global marknadsförare, senast som global marknadschef påMölnlycke Health Care AB. Med vidareutbildning inom folkhälsovetenskap, hälsopsykologi,friskvård, stressfysiologi, psykosocial arbetsmiljö, mindfulness och coachning - har jag en bredkompetens och kunskap för att stötta individer och organisationer att uppnå ett hållbart arbets-liv. 
Jag har erfarenhet från både tillväxtföretag och stora globala företag. 

 

Jag har ett holistiskt synsätt på hälsa och individens enskilda behov står alltid i centrum för mitt arbete. Mitt arbetssätt som coach och föreläsare präglas av professionalism, nyfikenhet och empati. 

 

 


 

Utbildningar  
Hälsocoach, Examen i Folkhälsovetenskap Skövde Högskola
Arbetsmiljö och stressfysiologi Luleå Tekniska Universitet
Mindfulnessinstruktör, steg 1 Mindfulnesscenter AB
Mindfulness på arbetsplatsen Mindfulnesscenter AB
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) stresshantering Livskompass, Fredrik Livheim AB
Diplomerad Coach enligt ICF Gothia Akademi - Göteborg
Diplomerad Professionell Coach enligt ICF Gothia Akademi - Göteborg
Organisatorisk och social arbetsmiljö - Hållbart arbetsliv Högskolan Väst
Kommunikation och Ledarskap Dale Carnegie
Internationell marknadsekonom IIU, Institutet för Internationell Utbildning