Referenser

TRR Trygghetsrådet

   Annika leder programmet ” Att hantera stress och främja hållbarhet” som går över sex halvdagar. Aktiviteten riktar sig till personer som har eller haft utmattningssyndrom. Deltagarna har gett Annika betyg 4,9 av 5 i utvärdering för sina kunskaper och ledarskap inom området. Deltagarna är mycket nöjda och vittnar om Annikas djupa kunskaper inom området samt hur hon skapar förtroende och leder deltagarna till insikt med förändring i vardagen. Flera deltagare har gått liknande program tidigare och upplever att detta program är på en helt annan nivå kvalitetsmässigt. Vi är väldigt tacksamma för samarbetet med Annika och hoppas på att få fortsätta samarbetet.  - Lennart Jarlsnäs, Ohälso-specialist / Rådgivare TRR

 

Volvo Cars

   Annika var hos vårt team på Volvo Cars och hade en mycket uppskattad föreläsning om Mindfulness. Det var en interaktiv stund med både teori och praktik och vi fick alla med oss verktyg som vi direkt kunde börja använda i vår vardag. Att Annika själv kommer från arbetslivet i en stor organisation gjorde att hon också lätt kunde sätta sig in i våra utmaningar runt stress, många möten, många leveranser mm

 

Volvo Cars

Workshop - Health management at change

   Thank you, Annika for a well performed workshop! In a hectic time, you really took us through this important topic and made us reflect and think about our challenges as leaders in times of change. To succeed with our Transformation, we need our fantastic people and that we all stay healthy and motivated! To get some concreate tools to work with was excellent! ​

 

Volvo cars

   Annika höll en mycket bra föreläsning om stress och stresshantering på vår avdelning.  Vid sessionens inledning kände man att ”nu varvar vi ner”. Hon klarade av att beskriva stress och återhämtning på ett sakligt och konkret sätt.
Annika gav ett lugnt och professionellt intryck och att hon själv har upplevt ohållbar stress samt har arbetat i samma miljö som vi gör, ingav förtroende.

Coachning

   Annika Thimberg har på ett otroligt professionellt och ledsagande sätt hjälpt mig att se livet och vägvalen lite tydligare. Och inte bara fått mig att förstå vad som är viktigt för mig i livet och vad jag vill göra, utan också fått mig att tänka till kring allt det som jag inte vill ha i mitt liv och som jag inte längre vill lägga tid på. Det har varit berikande oå alla sätt och jag har fått med mig verktyg för att fortsätta min upptäcksresa. Och allt i kombination med en röd tråd av holistiskt hälsotänk. Har fått nya tankar, insikter och framtidsvisioner att jobba för. Tack! - Helene Jaktling

 

More Alliance

   Tack Annika för en upplysande och bra föreläsning om stress och hur det påverkar oss. Det var flera av oss som gick därifrån med nya tankar och idéer att ta med sig in i sin arbetssituation. Det var lätt att lyssna på när Annika pratade om detta viktiga ämne, att hon också gav exempel från egna situationer gjorde det mänskligt och ännu lättare att ta in. Bra och viktig föreläsning! 

 

ESSITY (SCA)

   TACK för en bra föreläsning om stress och återhämtning! Mitt i prick! Annika var väldigt behaglig att lyssna på och föreläsningen innehöll lagom mycket teori, på en lagom nivå. Att hon delade med sig av egna erfarenheter och exempel gjorde det intressant att lyssna på. 
 

Öckerö kommun

Stresshanteringskurs, ACT - Att hantera stress och främja hälsa

   Jag har lärt mig att fokusera här och nu och ta mig själv på mer allvar. Livshjulet var ett bra verktyg för att se vad som är viktigt i mitt liv och hur jag kan få mer balans. Andra verktyg som var värdefulla var acceptans, mindfulness och att vara rädd om mig själv. Att stanna upp och reflektera över vad som är viktigt samt öva mindfulness var bra verktyg som jag tar med mig.

 

Lerums kommun

Workshop - Hållbart arbets - liv

 

Västsvenska Handelskammaren

Föreläsning och workshop