Rådgivning

Mind for Life kan stötta ledningsgrupper, team och olika projektgrupper med att arbeta preventivt med stress och ohälsa och öka medvetandet om vad stress är och hur det kan förebyggas i organisationen.

Behöver ni stöd och rådgivning kring stressprevention eller hälsostrategi?

Omfattningen av samarbetet kan se olika ut, Det kan handla om allt från ett ”brainstorming” möte under ett par timmar till rådgivning under en längre period.

Kontakta mig gärna för att boka ett förutsättningslöst möte, där vi går igenom just era behov.