Föreläsning

Är du eller dina medarbetare stressade?

Mind for Life erbjuder föreläsningar för att öka företagsledningens och medarbetarnas medvetenhet kring vad stress är, hur ni upptäcker stressignaler och vilka  friskfaktorer som kan bidra till en hållbar arbetsmiljö för alla anställda.

Exempel på föreläsningar:

  • Stress - prestation - återhämtning (fokus på individ)
  • Hållbara medarbetare en nyckel till framgång (fokus på en hälsosam organisation, hälsofrämjande ledarskap & medarbetarskap)
  • Hållbart arbetsliv (fokus på organisation - grupp och individ)
  • Mindfulness på arbetsplatsen (föreläsning som varvas med mindfulnessövningar)

Jag ger föreläsningar på både svenska och engelska. Självklart anpassar jag innehåll och upplägg utifrån er organisation.

 

Referens från tidigare uppdrag

   Annika var hos vårt team på Volvo Cars och hade en mycket uppskattad föreläsning om Mindfulness. Det var en interaktiv stund med både teori och praktik och vi fick alla med oss verktyg som vi direkt kunde börja använda i vår vardag.

Att Annika själv kommer från arbetslivet i en stor organisation gjorde att hon också lätt kunde sätta sig in i våra utmaningar runt stress, många möten, många leveranser mm

   Tack Annika för en upplysande och bra föreläsning om stress och hur det påverkar oss. Det var flera av oss som gick därifrån med nya tankar och idéer att ta med sig in i sin arbetssituation. Det var lätt att lyssna på när Annika pratade om detta viktiga ämne, att hon också gav exempel från egna situationer gjorde det mänskligt och ännu lättare att ta in. Bra och viktig föreläsning!