Nulägesanalys

Nulägesanalysen är baserad på etablerad stressforskning och tar sin utgångspunkt i den s.k. Krav-Kontroll-Stödmodellen (ref. Karasek & Theorell)

Nulägesanalysen täcker in följande områden;

  • Arbetsbelastning

  • Organisation

  • Handlingsutrymme

  • Stöd

  • Ledarskap

  • Kunskaper och utveckling

  • Återhämtning 

  • Andra viktiga faktorer

 

Nulägesanalysen är grunden för gemensam kunskap och insikter i ledares behov av utbildning för att leva upp till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter avseende organisatorisk och social hälsa.